Så här lägger du till eller tar bort Google-konto på Galaxy S7 Edge

Som Galaxy S7 Edge-användare kan det vara praktiskt att veta hur man lägger till eller tar bort ett Google-konto i vissa utvalda situationer. Till exempel vid felsökning kan du behöva torka telefonen med en fabriksåterställning. För att förhindra att du stöter på problem med Factory Reset Protection eller Google-kontoverifiering, vilket potentiellt kan blockera dig från enheten, bör du försöka ta bort ditt Google-konto först. Därefter kan du lägga till samma konto för att säkra din telefon igen. Den här korta handledningen visar hur du lägger till och tar bort ett Google-konto.

Så här lägger du till Google-konto på Galaxy S7 Edge

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Moln och konton.
 3. Tryck på Konton.
 4. Tryck på Lägg till konto längst ner.
 5. Tryck på kontotypen du vill lägga till. Om du till exempel vill lägga till ett Google-konto, tryck på Google.
 6. Ange skärmupplåsningsalternativet som PIN, mönster, lösenord eller fingeravtryck.
 7. Skriv in din mailadress.
 8. När du är klar, slå nästa.
 9. Ange ditt lösenord.
 10. Hit Nästa.
 11. Hit godkänner för att bekräfta.

Så här tar du bort Google-konto på Galaxy S7 Edge

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Moln och konton.
 3. Tryck på Konton.
 4. Välj det konto du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort konto.
 6. Tryck på REMOVE ACCOUNT för att bekräfta.