Verklig fix för gruppmeddelanden som inte fungerar på Galaxy S10 | felsöka sms-problem på Galaxy S10

Ett av de vanligaste problemen i alla Android-enheter är sms-problem. I den här felsökningsartikeln hanterar vi ett sms-problem på Galaxy S10: gruppmeddelanden fungerar inte. Om du har problem med att ta emot eller skicka gruppmeddelanden på din S10 kan du lära dig hur du åtgärdar det nedan.

Verklig fix för gruppmeddelanden som inte fungerar på Galaxy S10

Om du undrar hur du fixar gruppmeddelanden som inte fungerar på din Galaxy S10, följ felsökningsstegen nedan.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 1: Starta om meddelandeprogrammet

Gruppmeddelanden är en annan form av textning, så de felsökningssteg som du måste göra är i allmänhet lika med när du har problem med vanliga texter. Det första effektiva steget vid felsökning av textproblem är att tvinga avsluta meddelandeprogrammet du använder. Det finns två sätt att göra detta.

Metod 1: Stäng en app med nyckel Nyligen genomförda appar

 1. På skärmen trycker du på funktionsknappen Senaste appar (den med tre vertikala linjer till vänster om hemknappen).
 2. När skärmen Senaste appar visas sveper du åt vänster eller höger för att leta efter appen. Det borde vara här om du lyckades köra det tidigare.
 3. Svep sedan uppåt på appen för att stänga den. Detta bör tvinga stänga det. Om den inte finns där trycker du helt enkelt på appen Stäng alla för att också starta om alla appar.

Metod 2: Stäng en app med App Info-menyn

Ett annat sätt att tvinga stänga en app är att gå in i appens inställningar. Det är ett längre sätt jämfört med den första metoden ovan men det är lika effektivt. Du vill använda den här metoden om du planerar att göra annan felsökning för nämnda app som att rensa cacheminnet eller data. Så här är det gjort:

 1. Öppna appen Inställningar.
 2. Tryck på Appar.
 3. Tryck på ikonen Fler inställningar (ikonen med tre punkter, uppe till höger).
 4. Tryck på Visa systemappar.
 5. Hitta och tryck på appen.
 6. Tryck på Force Stop.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 2: Utför en mjuk återställning

Om tvingande stängning eller omstart av meddelandeprogrammet inte hjälper, bör du följa upp det med en mjuk återställning. Detta är i grunden en omstart med syftet att rensa systemet genom att simulera effekterna av ett batteridrag. För att göra det, tryck och håll ned ström- och volymknapparna i cirka 10 sekunder. Släpp knapparna när telefonen har startat om. Detta är vanligtvis effektivt för att rensa buggar som utvecklats när ett system är igång under en tid. Vi föreslår att du startar om din S10 med den här metoden minst en gång i veckan för att minska risken för buggar.

För vissa Galaxy S10 kan det finnas ett något annat sätt att komma fram till samma metod. Här är hur:

 1. Håll ned Power + Volume Down-knapparna i ungefär 10 sekunder eller tills enheten slås på. Låt flera sekunder för skärmen Underhållsstartläge visas.
 2. Välj Normal start på skärmen Underhållsstartläge. Du kan använda volymknapparna för att bläddra bland tillgängliga alternativ och nedre vänstra knappen (under volymknapparna) för att välja. Vänta i upp till 90 sekunder för att återställningen ska slutföras.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 3: Rensa cache för meddelandeprogram

Att ta bort cachen är ett av de direkta sätten att felsöka en problemapp. Det är vanligtvis effektivt för att fixa mindre buggar orsakade av föråldrad cache eller tillfälliga filer. Det kan göras säkert utan att förlora något användarrelaterat innehåll i appen. Så här är det gjort:

 1. Gå till startskärmen.
 2. Tryck på Apps-ikonen.
 3. Öppna appen Inställningar.
 4. Tryck på Appar.
 5. Om du letar efter ett system eller en standardapp trycker du på Fler inställningar längst upp till höger (ikon med tre punkter).
 6. Välj Visa systemappar.
 7. Hitta och tryck på lämplig app.
 8. Tryck på Lagring.
 9. Tryck på Rensa cache-knappen.
 10. Starta om enheten och kolla efter problemet.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 4: Radera meddelandeappdata

Om inget skulle hända efter att du har rensat en apps cache, är det nästa bra du kan göra att rensa appens data. Till skillnad från föregående procedur kan den här ta bort viktig information eller data i appen. Om du till exempel försöker lösa ett problem med en meddelandeprogram raderas alla dina meddelanden genom att rensa dess data. För spel kan du göra detta genom att göra detta. Om du inte vill förlora viktiga saker, var noga med att säkerhetskopiera dem i förväg.

 1. Gå till startskärmen.
 2. Tryck på Apps-ikonen.
 3. Öppna appen Inställningar.
 4. Tryck på Appar.
 5. Om du letar efter ett system eller en standardapp trycker du på Fler inställningar längst upp till höger (ikon med tre punkter).
 6. Välj Visa systemappar.
 7. Hitta och tryck på lämplig app.
 8. Tryck på Lagring.
 9. Tryck på Rensa data-knappen.
 10. Starta om enheten och kolla efter problemet.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 5: Kontrollera att gruppmeddelanden är aktiverade på kontot

Gruppmeddelanden är vanligtvis en standardtjänst om du har mobildataabonnemang men om detta inte är sant för din specifika operatör, föreslår vi att du kontaktar dem vid denna tidpunkt. Vad du vill göra är att bekräfta med dem om ditt konto får skicka och ta emot gruppmeddelanden. Om du tidigare kunde använda gruppmeddelanden utan problem nyligen och tjänsten avbröts plötsligt av någon anledning, finns det ingen anledning för dig att kontakta din nätoperatör.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 6: Slå på och av mobildata

Gruppmeddelanden kräver mobildata eller mobildata för att fungera. I vissa fall tidigare har vissa Android-användare kunnat åtgärda problem med gruppmeddelanden som inte fungerar genom att helt enkelt stänga av mobildata några ögonblick innan de slås på igen. Se till att göra detta och se om det fungerar i ditt fall.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix nr 7: Återställ nätverksinställningar

Liksom alla andra nätverksproblem kan det här problemet lösas genom att återställa nätverksinställningarna på din enhet. Ett fel i telefonens nätverkskonfiguration kan också orsaka problemet. Se till att inkludera återställningsnätverksinställningar i din lista med felsökning för att hålla nätverksinställningarna i toppform. Så här gör du det:

 1. Svep uppåt på en tom plats från startskärmen för att öppna appfacket.
 2. Tryck på Allmän hantering> Återställ> Återställ nätverksinställningar.
 3. Tryck på Återställ inställningar.
 4. Om du har ställt in en PIN-kod anger du den.
 5. Tryck på Återställ inställningar. När du är klar visas ett bekräftelsefönster.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix # 8: Torka cachepartition

Android använder ett systemcache, som lagras i cachepartitionen, för att ladda appar snabbt. Ibland skadas denna cache under och efter en uppdatering eller av andra skäl. Även om detta kan låta ofarligt kan en skadad cache så småningom orsaka prestandaproblem samt en massa andra mindre irritationer. För att säkerställa att telefonens systemcache är fräsch kan du torka cachepartitionen. Detta tvingar telefonen att ta bort den aktuella cachen och ersätta den med en ny över tiden.

Så här torkar du cachepartitionen på din Galaxy S10:

 1. Stäng av enheten.
 2. Håll ned Volym upp-tangenten och Bixby-tangenten och håll sedan ned strömbrytaren.
 3. När den gröna Android-logotypen visas släpper du alla nycklar ('Installera systemuppdatering' visas i cirka 30 - 60 sekunder innan du visar alternativet för Android-systemåterställning).
 4. Tryck på Volym ned-knappen flera gånger för att markera 'torka cachepartition'.
 5. Tryck på strömbrytaren för att välja.
 6. Tryck på Volym ned-knappen tills "ja" är markerad och tryck på strömbrytaren.
 7. När rensningscachepartitionen är klar markeras "Starta om systemet nu".

Gruppmeddelanden fungerar inte korrigering nr 9: Sök efter dålig tredjepartsapp

Om du använder standardmeddelandeappen eller den som medföljer operativsystemet kan du också kontrollera om det finns en app från tredje part som blockerar gruppmeddelanden. Du kan göra det genom att starta telefonen i säkert läge. I säkert läge blockeras alla tredjepartsappar. Om gruppmeddelanden bara fungerar i säkert läge betyder det att en av apparna är orsaken till problemet. För att kontrollera om så är fallet, starta om telefonen till säkert läge. Så här gör du:

 1. Håll ned strömbrytaren tills avstängningsfönstret visas och släpp sedan.
 2. Peka och håll ned Ström av tills meddelandet Felsäkert läge visas släpp sedan.
 3. Bekräfta genom att trycka lätt på Säkert läge.
 4. Processen kan ta upp till 30 sekunder att slutföra.
 5. Vid omstart visas "Säkert läge" längst ned till vänster på startskärmen.

Glöm inte: säkert läge blockerar appar från tredje part men det kommer inte att berätta vilken av dem som är den verkliga orsaken. Om du tror att det finns en oseriös app från tredje part i systemet måste du identifiera den. Här är vad du behöver göra exakt:

 1. Starta till säkert läge.
 2. Sök efter problemet.
 3. När du har bekräftat att en tredjepartsapp är skyldig kan du börja avinstallera appar individuellt. Vi föreslår att du börjar med de senaste du har lagt till.
 4. När du har avinstallerat en app startar du om telefonen till normalt läge och letar efter problemet.
 5. Om din S10 fortfarande är problematisk, upprepa steg 1-4.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix # 10: Återställ programvaruinställningar till standardvärden (fabriksåterställning)

Om det finns ett programvarufel som orsakar problemet kan du också torka telefonen genom att göra en fabriksåterställning. Detta är lite drastiskt men det är ett effektivt sätt att veta om orsaken ligger i programvaran. Nedan följer de två sätten att fabriksåterställa din S10:

Metod 1: Hur hård återställs på Samsung Galaxy S10 via menyn Inställningar

Detta är det enklaste sättet att torka av din Galaxy S10. allt du behöver göra är att gå under Inställningar-menyn och följa stegen nedan. Vi rekommenderar den här metoden om du inte har några problem att gå under Inställningar.

 1. Skapa en säkerhetskopia av dina personuppgifter och ta bort ditt Google-konto.
 2. Öppna appen Inställningar.
 3. Bläddra till och tryck på Allmän hantering.
 4. Tryck på Återställ.
 5. Välj Återställning av fabriksdata från de givna alternativen.
 6. Läs informationen och tryck sedan på Återställ för att fortsätta.
 7. Tryck på Ta bort alla för att bekräfta åtgärden.

Metod 2: Hur hård återställs på Samsung Galaxy S10 med hårdvaruknappar

Om ditt fall är att telefonen inte startar, eller om den startar men menyn Inställningar är otillgänglig, kan den här metoden vara till hjälp. Först måste du starta enheten till återställningsläge. När du väl har fått åtkomst till Recovery är det dags att du börjar korrekt procedur för återställning av huvud. Det kan ta några försök för dig innan du kan komma åt Recovery så ha tålamod och försök helt enkelt igen.

 1. Om möjligt, skapa en säkerhetskopia av dina personuppgifter i förväg. Om ditt problem hindrar dig från att göra det, hoppar du bara över det här steget.
 2. Du vill också se till att du tar bort ditt Google-konto. Om ditt problem hindrar dig från att göra det, hoppar du bara över det här steget.
 3. Stäng av enheten. Det här är viktigt. Om du inte kan stänga av den kommer du aldrig att kunna starta till återställningsläge. Om du inte kan stänga av enheten regelbundet via strömbrytaren, vänta tills telefonens batteri är urladdat. Ladda sedan telefonen i 30 minuter innan du startar till återställningsläge.
 4. Håll ned Volym upp-knappen och Bixby-knappen samtidigt.
 5. Håll ned volym upp och Bixby-tangenterna, håll ned strömbrytaren.
 6. Menyn för återställningsskärm visas nu. Släpp knapparna när du ser detta.
 7. Använd volym ned-knappen tills du markerar 'Rensa data / fabriksåterställning'.
 8. Tryck på strömbrytaren för att välja 'Rensa data / fabriksåterställning'.
 9. Använd Volym ned för att markera Ja.
 10. Tryck på strömbrytaren för att bekräfta fabriksåterställning.

Gruppmeddelanden fungerar inte fix # 11: Kontakta din nätoperatör

Fabriksåterställning är det sista felsökningssteget du kan göra på din enhet. Om det inte hjälper alls och gruppmeddelanden fortfarande inte fungerar efter att ha gjort det kan problemet komma utanför enheten. Det kan vara något externt, som ett problem med ditt konto eller med nätverket. Prata med din nätoperatör för att få hjälp.